Για δενδρώδεις καλλιέργειες, απαιτούνται δυο δείγματα, το πρώτο λαμβάνεται από βάθος 0-30εκ. και το δεύτερο από βάθος 30-60 εκ.

Για κηπευτικά, αρκεί το επιφανειακό δείγμα 0-30εκ