Το κάστανο υπήρξε για πολλούς αιώνες βασική τροφή για τον άνθρωπο στην Ασία, τη Μικρά Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στη Νότια Ευρώπη το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία το 50 π.Χ.. Η συνολική ετήσια παγκόσμια παραγωγή κάστανου κυμαίνεται γύρω από τους 1.000.000 τόνους με τη ζήτηση στην Ευρώπη να ξεπερνάει την προσφορά. Σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια παραγωγή δημιούργησε το έλκος της καστανιάς.

Αν και η καστανιά είναι ένα σπουδαίο δένδρο για τη χώρα μας, εν τούτοις η καλλιέργεια τείνει να εγκαταλειφθεί. Είναι ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός που θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς παραγωγούς στα ορεινές περιοχές της χώρας μας. Η μεταποίηση κάστανου είναι άγνωστη στην Ελλάδα. Αντίθετα το αποφλοιωμένο κάστανο αποτελεί καθημερινότητα στην Ιταλία, Γαλλία, και Ισπανία. Επίσης η ξυλεία της καστανιάς θεωρείται πολύτιμη στην παραγωγή επίπλων.

Η καστανιά θέλει κλίμα ελαφρά ψυχρό και υγρό, με μέση θερμοκρασία 8 βαθμούς Κελσίου έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αντέχει σε θερμοκρασίες -15 βαθμούς Κελσίου έως -17 βαθμούς Κελσίου κατά την περίοδο των ληθάργων, Είναι απαιτητική σε νερό και έχει ανάγκη από ύψος βροχόπτωσης τουλάχιστον 700 mm.

Από πλευράς εδάφους η καστανιά ευδοκιμεί καλύτερα σε εδάφη αμμώδη ή αμμοπηλώδη, ηφαιστειογενή και με καλή αποστράγγιση. Απαιτεί έδαφος όξινο έως ουδέτερο, με PH 4,5-6,5 και απαλλαγμένο ασβεστίου (επιτρέπεται ποσοστό ολικού ασβεστίου μέχρι 2%). Σε αμμώδη εδάφη χαμηλής γονιμότητας, η οργανική ουσία πρέπει να αυξάνεται με την τεχνική της χλωρής λίπανσης.

Τα κάστανα είναι ώριμα όταν το εχινώδες περίβλημα που τα περικλείει σχιστεί και η περιεκτικότητά της σε υγρασία είναι περίπου 50%.

Η συγκομιδή αρχίζει από τα μέσα του Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Τα κάστανα συγκομίζονται από το έδαφος με τα χέρια ή οι καρποί πέφτουν στο έδαφος με δονητές, σε περισσότερα από ένα χέρι λόγω της σταδιακής της ωρίμανσης.

Το μέγεθος των κάστανων επηρεάζεται άμεσα από τη γονιμότητα του εδάφους, το ύψος της παραγωγής και την ηλικία των δέντρων. Μεγαλύτερου μεγέθους καρπούς παράγουν τα μικρότερης ηλικίας δέντρα, ως και εκείνα που καλλιεργούνται σε γόνιμα εδάφη, ενώ η μεγάλη παραγωγή επηρεάζει αρνητικά το μέγεθός της.

Η ψίχα των φρέσκων κάστανων περιέχει, κυρίως, άμυλο και μικρή ποσότητα ζαχάρων.