Παρατήρηση προσβολής από το άκαρι Colomerus (Eriophyes) vitis σε αμπελώνα της περιοχής του νομού Τρικάλων.Ο κίτρινος χρωματισμός που εμφανίζεται στις κηκίδες του ακάρεος, οφείλεται σε ταυτόχρονη λανθάνουσα προσβολή της φυλής του Κίτρινου Μωσαϊκού.