Οι οφθαλμοί του κονδύλου, αντί να δώσουν φύτρα εξελίσσονται σε μικρούς κονδύλους ή αν αναπτυχθούν βραχέα φύτρα, αυτά σχηματίζουν στο άκρο τους πολλούς μικρούς κονδύλους.Οφείλεται σε μακρά αποθήκευση του σπόρου σε θερμοκρασίες 18-20° C και σπορά σε ψυχρό καιρό. Προκαλείται αφυδάτωση των κονδύλων και το φαινόμενο της κονδυλοποίησης εντείνεται σε περιπτώσεις συνεχούς αφαιρέσεως των φύτρων, τα οποία αναπτύσσονται όταν οι κόνδυλοι διατηρούνται σε υψηλές θερμοκρασίες.