Η κατάσταση οφείλεται σε ξαφνικές αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας, οι οποίες προκαλούν μερική αφυδάτωση του καρπού της ελιάς, ιδιαίτερα στα άκρα. Το εσωτερικό του καρπού μπορεί να είναι μερικώς ή ολικώς σάπιο. Συχνά δευτερογενείς προσβολές όπως λόγου χάρη Alternaria  μπορεί να προσβάλλουν δευτερογενώς τον καρπό.