Οφείλεται : σε απότομη αύξηση της περιεκτικότητας των καρπών σε νερό και στην απότομη αύξηση των θερμοκρασιών του περιβάλλοντος που αυξάνει το ρυθμό της εξατμισοδιαπνοής.

Πως αντιμετωπίζεται: Με καλό αερισμό και σκίαση των θερμοκηπίων, με κανονικές και σταθερές αρδεύσεις των φυτών και αποφυγή κορυφολόγησης των καλά ανεπτυγμένων φυτών.