Φυτοπροστασία

Ο τομέας της φυτοπροστασίας αποτέλουσε ανεκαθεν την αιχμη του δορατος όσον αφορά τη δραστηριότητα της εταιρείας καθώς το επιστημονικό μας προσωπικό που αποτελείται από 5 (πέντε) απόλυτα εξειδικευμένους γεωπόνους – φυτοπαθολόγους , σε συνεργασία με κορυφαίες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και πανεπιστημιακά ιδρύματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού , εξασφαλίζουν απόλυτα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.Οι συμβουλές των γεωπόνων της ΛΙΟΥΛΙΟΣ – ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε. στοχεύουν στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται σε καλλιεργούμενα φυτά και περιλαμβάνουν: Πρόληψη και καταπολέμηση των ασθενειών (μύκητες, βακτήρια, ιοί) και των εχθρών (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις). Αντιμετώπιση τροφοπενιών (έλλειψης θρεπτικών στοιχείων) και τοξικοτήτων (υπερ-βολική ή λανθασμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων) σε δενδροκομικές, αμπελουργικές, κηπευτικές καλλιέργειες, όπως και σε καλλωπιστικά. Αντιμετώπιση και εξάλειψη των ζιζανίων που εμφανίζονται στις καλλιέργειες που αναφέρθηκαν και προκαλούν μειωμένες παραγωγές λόγω ανταγωνισμού. Αντιμετώπιση αρθρόποδων υγειονομικής σημασίας (έντομα, ακάρεα, αραχνοειδή κλπ) Η καταπολέμηση όλων των παραπάνω, γίνεται τόσο με ορθολογική χρήση χημικών σκευασμάτων, εγκεκριμένων για κάθε καλλιέργεια, όσο και με τη χρήση βιολογικών μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων, καθώς και παγίδων.